Social Trade – de sociala företagens säljkanal i Göteborg

Vi affärsutvecklar, marknadsför och säljer sociala företags tjänsteproduktioner till kunder i Västra Götalandsregionen så att de sociala företagen expanderar och kan anställa fler medarbetare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Här kan du göra bra affärer och samtidigt medverka till att vi får ett socialt hållbart samhälle.
Vi har bestämt oss för att göra något åt det oacceptabla utanförskapet i Göteborg. Det är detta vi kallar för Business for inclusion.