Om oss

Social Trade BroschyrSocial Trade är ett sälj- och marknadsföringskooperativ som ägs av de större sociala företagen i Göteborg. Dessa företag omsätter årligen ca 80 miljoner kronor och har ca 150 medarbetare. Dessutom praktiserar ca 400 personer i de olika verksamheterna i syfte att finna en väg in på arbetsmarknaden.

Vårt övergripande mål är att före år 2020 ska 1000 personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden fått meningsfulla arbetsuppgifter och stadigvarande jobb. Vi har bestämt oss för att göra något åt det oacceptabla utanförskapet i Göteborg!

Det är detta vi kallar för Business for inclusion

Läs mer om oss i vår broschyr >>

Varför välja oss?

Ett samarbete med oss innebär bl a att ditt företag eller du:

  • får tillgång till slagkraftiga erbjudanden av servicetjänster som stödjer din kärnaffär och utförs av duktiga och motiverade medarbetare
  • enkelt finner de sociala företagen via en kontaktväg
  • tar socialt ansvar samtidigt som du gör bra affärer
  • får en stärkt attraktions- och konkurrenskraft

Hur går det till?

När du valt vad du är intresserad av, en tjänst eller flera, kommer vi på besök hos dig. På plats ser och analyserar vi vad du vill ha gjort. Kontaktuppgifter till oss hittar du här

När vi prissätter utgår vi alltid från ett normbaserat timpris. Timpriset varierar beroende på uppdragets komplexitet. Vi har positionerat oss någonstans mellan det lägsta och det genomsnittliga priset som råder på marknaden. Timpriset omvandlar vi sedan till ett effektivpris (per tjänst, per styck, per månad etc.).

Vision

Alla sociala företag i Göteborgsregionen använder oss som sin försäljningskanal. Vi är förstahandsval för kunder som vill ta ett socialt ansvarstagande i samband med köp/avtal av kvalitativa del- eller helhetslösningar inom service och kringtjänster.

Affärsidé

Vi affärsutvecklar, marknadsför och säljer våra huvudmäns tjänsteproduktioner till kunder i Västra Götalandsregionen.

Värdegrund

Vår värdegrund baseras på de kooperativa principerna om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet.

Kooperativ startas ofta när samhället i övrigt inte riktigt räcker till för att lösa olika behov eller problem som uppstått. T ex startades ett flertal föräldrakooperativ då förskoleköerna var orimligt långa. Nu är det utanförskapet och segregationen i Göteborg som vårt kooperativ vill göra något åt.