Konceptet Runt torget ska medverka till att de olika torgen får en ökad attraktion för våra affärskunders kunder samt för de som bor i anslutning till torgen. Runt torget ska medverka till att näringsidkarna får reducerade kostnader för kringtjänster och ökade intäkter genom fler events och en intensifierad relation till de boende.

Läs mer om Runt torget här >>