Social Trade och de Globala Målen

Alla måste hjälpas åt om vi ska klara av att skapa en hållbar värld. Där har både företag och konsumenter ett stort ansvar.

Så här bidrar du till FN:s Globala Mål när du handlar av de sociala företagen.

1. Ingen Fattigdom

Tillsammans med de arbetsintegrerande sociala företagen anställer vi människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och på detta sätt ser vi till att fler människor kan ha en egen försörjning.

3. God hälsa och välbefinnande

Social Trade hjälper tillsammans med de arbetsintegrerande sociala företagen människor mot själslig hälsa och uppmuntrar fysiska aktiviteter.

4. God utbildning för alla

Tillsammans med de sociala företagen hjälper och utbildar vi människor för att kunna gå vidare i livet.

5. Jämställdhet 

Vi har stort fokus på jämställdhet, till exempel gällande kön, sexuell läggning och etnicitet. Vi förespråkar lika arbetsvillkor för alla människor.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt för alla 

De sociala företagen anställer människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och hjälper folk att få en avtalsenlig lön, en hållbar vardag m.m.

10. Minska ojämlikheter

Vi ser till att fler människor har egenmakt för sin ekonomi, sitt liv och sin personliga utveckling.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Våra företag är inriktade på återbruk, ekologiska material och närproducerade varor.

13. Bekämpa klimatförändringen

Social Trade och de arbetsintegrerande sociala företagen utbildar sina anställda i att göra ett så litet koldioxidavtryck som möjligt. Därför arbetar vi även med återvunna material och ser till att så lite som möjligt går till spillo.

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Social Trade och de sociala företagen stöttar sin personal och sina deltagare  i ekologiskt agerande samt Kravcertifierar successivt alla sina anläggningar restauranger och café.

Vill du veta mer om hur vi arbetar mot en mer hållbar värld? Kontakta oss om du har några frågor!