Sociala företag är affärsverksamheter med samhälleliga mål. Många av dessa har som syfte att skapa arbete och försörjning till personer som varit utan arbete under lång tid. Dessa arbetsintegrerande sociala företag är självständiga verksamheter där vinsten återinvesteras och där de som arbetar i dem har möjlighet att bli delägare. Vägen in i samhället via ett socialt företag kan börja med arbetsträning eller praktik och sluta med att personen är delägare i företaget och hjälper andra att gå samma väg.

Att göra affärer med sociala företag bidrar således till såväl kund- som medarbetar- och samhällsnytta.

Definition enligt Tillväxtverket:

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter. Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många sociala företag är organiserade som sociala arbetskooperativ, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen “en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande. I kooperativets styrelse bör kooperatörer vara i majoritet. Arbetssättet vilar på de kooperativa principerna om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet.