Vi är Sveriges första och enda säljföretag som arbetar för inkluderande och anställning för varje människa.

Social Trade bildades 2015 för att skapa arbete och stöd till människor som varit utanför arbetsmarknaden under lång tid. Vi samlar Västsveriges sociala företag under samma tak för att skapa nya jobb och tjänster.

Vi har bestämt oss för att göra något åt det oacceptabla utanförskapet i Västsverige. Genom att handla av oss bidrar du också till det arbetet.

Det är vad vi kallar för Business for inclusion.