Bahusia lyfter Social Trade som gott exempel för att motverka utanförskap

Joakim Paulsson, säljare på Social Trade, arbetar med att etablera verksamheten i Fyrbodals 14 kommuner. Jobbet fick han genom sin arbetsgivarkontakt på Bahusia, som nu lyfter upp Social Trades arbete som ett gott exempel för att motverka utanförskap –  ”Business for inclusion”. 

Social Trade är Sveriges första och enda säljföretag som arbetar för inkluderande och anställning för varje människa. Joakim berättar engagerat om de arbetsintegrerande sociala företagens betydelse; 

– Personer som står utanför arbetsmarknaden får på det här sättet vara med och själva äga och driva företag. Jag brinner för detta då det finns så många duktiga människor som genom sociala företag får en andra chans på arbetsmarknaden och bryta utanförskapet. Och inte minst visa sina kompetenser, säger han. 

Genom Social Trade får de lokala arbetsintegrerande sociala företag i Västra Götaland som ansluter sig en gemensam säljorganisation så att de själva kan fokusera helt på den egna verksamheten. 

Joakim har nu jobbat på Social Trade ett tag med fokus på etablering i Fyrbodal där en viktig bit är att få med de befintliga arbetsintegrerande sociala företagen i området. Lika viktigt är lobbyarbete gentemot kommuner, landsting och privata företag; att de ska välja att handla tjänster och produkter av de sociala företagen. Detta är ett långsiktigt arbete, ett arbete som redan gjorts i Göteborgsregionen, poängterar han. 

– Det handlar mycket om att bryta de fördomar som finns och visa på fördelarna av att handla av sociala företag. Vi vill få kunderna att handla med hjärtat. När de handlar hos oss gör de även en social insats. Och ju fler sociala företag vi blir, ju starkare blir vi tillsammans, säger Joakim. 

Tillsammans bidrar medlemmarna till ett stort utbud, från snickeri och biltvätt till städning och trädgårdsskötsel för att nämna några exempel.

Se hela Social Trades utbud här

Läs artikeln från Bahusia här
Följ Bahusia på facebook, LinkedIn och Instagram eller besök deras hemsida för mer info.