Vi säljer för de sociala företagen

Vi är Sveriges första och enda säljföretag som arbetar för inkluderande och anställning för varje människa.

Social Trade bildades 2015 för att skapa arbete och stöd till människor som varit utanför arbetsmarknaden under lång tid. Vi samlar Västsveriges sociala företag under samma tak för att skapa nya jobb och tjänster.

Vi har bestämt oss för att göra något åt det oacceptabla utanförskapet i Västsverige. Genom att handla av oss bidrar du också till det arbetet.

Det är vad vi kallar för Business for inclusion.

 

 

Varför välja Social Trade?

Ett samarbete med oss innebär bl a att ditt företag eller du:

  • får tillgång till slagkraftiga erbjudanden av tjänster och produkter som stödjer din kärnaffär och utförs av duktiga och motiverade medarbetare
  • enkelt finner de sociala företagen via en kontaktväg
  • tar socialt ansvar samtidigt som du gör bra affärer
  • får en stärkt attraktions- och konkurrenskraft

 

Hur går det till?

När du har valt vad du är intresserad av, en tjänst eller flera, kommer vi på besök hos dig. På plats ser och analyserar vi vad du vill ha gjort. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

När vi prissätter utgår vi alltid från ett normbaserat timpris. Timpriset varierar beroende på uppdragets komplexitet. Vi har positionerat oss någonstans mellan det lägsta och det genomsnittliga priset som råder på marknaden. Timpriset omvandlar vi sedan till ett effektivpris (per tjänst, per styck, per månad, etc).

 

Vision

Alla sociala företag i Västsverige använder oss som sin försäljningskanal. Vi är förstahandsval för kunder som vill ta ett socialt ansvarstagande i samband med köp/avtal av kvalitativa del- eller helhetslösningar inom service och kringtjänster (vid köp av produkter och tjänster).

 

Affärsidé

Vi affärsutvecklar, marknadsför och säljer våra huvudmäns tjänsteproduktioner (tjänster och produkter) till kunder i Västsverige.

 

Värdegrund

Vår värdegrund baseras på de kooperativa principerna om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet.

Kooperativ startas ofta när samhället i övrigt inte riktigt räcker till för att lösa olika behov eller problem som uppstått. Till exempel startades ett flertal föräldrakooperativ då förskoleköerna var orimligt långa. Nu är det utanförskapet och segregationen i Västsverige som vårt kooperativ vill göra något åt.
.

 

Sociala företag

Sociala företag är affärsverksamheter med samhälleliga mål. Många av dessa har som syfte att skapa arbete och försörjning till personer som varit utan arbete under lång tid. Dessa arbetsintegrerande sociala företag är självständiga verksamheter där vinsten återinvesteras och där de som arbetar i dem har möjlighet att bli delägare. Vägen in i samhället via ett socialt företag kan börja med arbetsträning eller praktik och sluta med att personen är delägare i företaget och hjälper andra att gå samma väg.

Att göra affärer med sociala företag bidrar således till såväl kund- som medarbetar- och samhällsnytta.

Definition enligt Tillväxtverket:

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter. Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många sociala företag är organiserade som sociala arbetskooperativ, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen “en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande. I kooperativets styrelse bör kooperatörer vara i majoritet. Arbetssättet vilar på de kooperativa principerna om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet.

globala målen

Du bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att handla av våra företag.

Läs mer om Social Trade och Globala Målen.