Social Trade är Årets kooperativ i Göteborgsregionen

Vi är glada över att har utsett Social Trade till Årets kooperativ i Göteborgsregionen. Årets Kooperativ är en tävling som anordnas varje år av FremiaWe Effect och Coompanion Sverige.

Syftet med tävlingen är att uppmärksamma kooperativt företagande – ett demokratiskt sätt att driva företag, som ofta möter miljö- och samhällsutmaningar snarare än att bidra till dem.

Ekonomisk framgång och social hållbarhet går hand i hand

Social Trade är Sveriges första och enda tillsammansägda säljföretag som arbetar för människor i utanförskap. De samlar Västsveriges sociala företag under samma tak för att skapa nya jobb, större lönsamhet hos de sociala företagen och möjligheten att ta större uppdrag tillsammans.

Social Trade är ett framträdande exempel på kooperativ som strävar efter att skapa en varaktig positiv samhällspåverkan. Varje socialt företag som är medlem i Social Trade bidrar på ett viktigt sätt till att människor i utanförskap får en ny chans på arbetsmarknaden.

Det gemensamt ägda kooperativet gör det möjligt för företagen att göra fler och bättre affärer, och i förlängningen bli mer livskraftiga. De senaste åren har medlemmarna tack vare sin gemensamma organisation kunnat vinna stora reserverade offentliga upphandlingar, till exempel leverans av fruktkorgar till Göteborgs stad. Genom att främja social rättvisa och inkludering på alla nivåer av sin verksamhet, har de inte bara lyckats generera ekonomisk framgång utan också främjat en kultur av ömsesidig respekt och samarbete.

Med sina innovativa, sociala initiativ och hållbara affärsmodell har de visat att ekonomisk framgång och socialt ansvar kan gå hand i hand.