Träffa oss i Almedalen!

almedalen_vastsvenska_arenan

Vill du få tips på hur företag kan göra mer samhällsnyttiga affärer? Då är vårt seminarium i Almedalen något för dig. Den 7 juli klockan 15:00 samlar vi en rad spännande gäster till att samtal på Västsvenska arenan, på Strandvägen i Visby.

Fokus för dagen ligger på hur företag kan arbeta med sociala frågor. Det området hamnade länge lite i skymundan av miljöfrågorna, men nu märks ett kraftigt ökat intresse. Fler och fler företag hittar kreativa sätt att samarbeta med organisationer och sociala företag i närsamhället. Dessutom finns ny forskning som visar att det faktiskt går att sätta siffror på vinsten med socialt ansvar.

Under seminariet får du träffa Emil Eriksson från IKEA och Christina Merker-Siesjö från det arbetsintegrerande företaget Yalla Trappan. De berättar om sin gemensamma syateljé inne på IKEA i Malmö, ett samarbete som belönades med priset Nyttigaste Affären 2017.

På plats finns också Jonas Naddebo, utvecklingsledare inom social hållbarhet på Skanska, som pratar om hur hans företag fått in frågor om social inkludering i sina bygg- och utvecklingsprojekt.

En annan deltagare är Erik Jannesson, en av Sveriges ledande experter på beräkningar av social return on investment. Metoden har revolutionerat både hur den offentliga sektorn och hur privata aktörer ser på det ekonomiska värdet av socialt ansvar.

Ytterligare ett exempel på nytänkande är säljbolaget Social Trade i Göteborg, där Mari Odenbjörk är säljare. Hon berättar om det unika konceptet där olika sociala företag gått samman för att hitta affärer.

Dessutom kommer Sven Bartilsson från Coompanion, en av initiativtagarna till priset Nyttigaste Affären, som belönar ledstjärnor som visar vägen inom social hållbarhet.

Den som inte har möjlighet att vara på plats i Visby kan förstås i stället läsa mer om evenemanget på hemsidan.